Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Kostprijs voor je consultatie

Een ziekenhuisfactuur is verbonden aan wettelijke elementen. We leggen je uit hoe zo’n factuur eruit ziet en welk deel je zal moeten betalen.


Laatst aangepast: 29/03/2022 - Marie Hendrix
 • Hoe ziet mijn factuur voor een consultatie of onderzoek eruit?

  1. Honoraria en ereloonsupplementen

  Honoraria

  Dit zijn vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen aanrekenen voor hun diensten.

  Er zijn honoraria die deels of volledig ten laste van het ziekenfonds vallen. Die staan op je factuur vermeld onder de rubriek “ten laste van het ziekenfonds”. In de kolom “ten laste van de patiënt” staat je persoonlijk aandeel in de vergoedingen aan de zorgverlener (dit wordt ook wel remgeld genoemd). We raden je aan om bij vragen te informeren bij je ziekenfonds.

  Ereloonsupplementen

  Tussen de artsen en ziekenfondsen wordt periodiek een nationaal akkoord afgesloten. Dit wil zeggen dat zij voor de verschillende verstrekkingen een prijs (verbintenistarief) overeenkomen. Artsen hebben de keuze om:

  • De verbintenistarieven te volgen en zijn in dat geval geconventioneerd (code C op je factuur)
  • De tarieven uit het akkoord niet te volgen en zijn bijgevolg niet geconventioneerd (code NC op je factuur)
  • Op bepaalde dagen, uren of plaatsen de verbintenistarieven  te volgen en zijn dus gedeeltelijk geconventioneerd (code PC op je factuur)

  Als je kiest om op raadpleging te komen bij een niet-geconventioneerde arts, mag deze arts bovenop het honorarium of ereloon een ereloonsupplement aanrekenen.

  De supplementen bij consultatie bedragen in dit ziekenhuis maximaal 100% ten opzichte van het basisbedrag voor de verstrekkingen. Dat wil zeggen dat als een verstrekking €100 kost, een niet-geconventioneerde arts heeft de mogelijkheid om 100% supplement aan te rekenen. Je betaalt dus €100 + €100.

  Check dus zeker op voorhand het conventiestatuut van je arts!

  2. Supplementen radiologische onderzoeken

  Bij elk ambulant, radiologisch onderzoek (RX, CT-scan, echografie…) zal je ook supplementen betalen op het ereloon van de behandelend radioloog. Voor een MRI-onderzoek van een lidmaat, het hoofd, de hals, thorax of abdomen geldt een vast supplement van €40.

  Supplementen voor radiologisch onderzoek worden niet terugbetaald door je ziekenfonds en zullen dus volledig ten laste van jou vallen.

  Afdrukken
 • Wie betaalt er welk deel?

  Een raadpleging

  • Als je een ziekenfonds hebt, zullen we indien wettelijk mogelijk, werken met een derdebetalersregeling. In dat geval zal je enkel het remgeld (wettelijk bepaald door het Riziv) en supplementen (indien van toepassing) moeten betalen. 

  Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, zal het remgeld lager zijn.

  Een onderzoek

  • Voor de meeste onderzoeken werken we met een derdebetalersregeling. In dat geval zal je ons enkel het remgeld moeten betalen. De rest van de factuur sturen we rechtstreeks naar je ziekenfonds.
  • Als je een onderzoek ondergaat in dagopname, zal je een opnamefactuur ontvangen. 

  Arbeidsongeval

  We maken de factuur voor het volledige bedrag over aan de verzekeringsinstelling van je werkgever als je ons volgende gegevens bezorgt binnen de 10 werkdagen:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mail van werkgever;
  • Naam en adres verzekeringsmaatschappij werkgever;
  • Polisnummer;
  • Dossiernummer;
  • Datum arbeidsongeval.

  Je kosten worden enkel gedekt door een arbeidsongevallenverzekering na aangifte en goedkeuring van het dossier. De overige kosten (onder andere kamer- en ereloonsupplementen) die niet gedekt worden door de arbeidsongevallenverzekering, kan je zelf nog aanbieden bij je eigen hospitalisatieverzekering.

  Sport-, school- of verkeersongeval

  Bij een sport-, school- of verkeersongeval worden de kosten aan jou gefactureerd. Deze factuur dient eerst door jou vereffend te worden. Vervolgens kan je aan je ziekenfonds een vordering vragen van de terugbetaalde medische kosten. De overige kosten moeten vergoed worden door de verzekering van de sport- of schoolinstelling, of door de verzekering van een eventuele tegenpartij. Hiervoor dien je zelf contact op te nemen met de betrokken instanties.

  Afdrukken