Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Kostprijs voor je opname

Het is geen slecht idee om je op voorhand te informeren over de kostprijs van je verblijf in het ziekenhuis. Als ziekenhuis zijn we verbonden aan een complex wettelijk kader. We raden je dan ook aan om onderstaande uitleg grondig door te nemen zodat je goed weet waar je aan toe bent.

Heb je daarna nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

 • Wanneer moet ik een voorschot betalen?

  We kunnen in vier gevallen een voorschot vragen:

  • Per verblijfsperiode van 7 dagen. De omvang van dat voorschot is wettelijk bepaald;
    Rechthebbende met voorkeurtarief Kinderen als persoon ten laste Andere rechthebbende
  Gemeenschappelijke of tweepersoonskamer € 50 € 75 € 150
  Individuele kamer € 250 € 250 € 250
  • Als je een behandeling ondergaat die niet erkend is door het RIZIV, bijvoorbeeld een esthetische ingreep;
  • Als je geen (geldig) lidmaatschap bij een ziekenfonds of een garantieverklaring van een (privé)verzekering kan voorleggen;
  • Als je een eenpersoonskamer kiest, kan, afhankelijk van je verzekering, een voorschot van €250 aangerekend worden.
  Afdrukken
 • Hoe ziet mijn factuur voor opname eruit?

  Je factuur is ingedeeld in een aantal vaste rubrieken: verblijfskosten, apotheekkosten, honoraria en erenloonsupplementen van zorgverleners, andere leveringen, diverse kosten en rooming-in.

  1. De verblijfskosten

  De verblijfskosten worden bepaald door de ligdagprijs, je kamerkeuze en forfaitaire kosten.

  Voor je verblijf en je verzorging in het ziekenhuis betaal je sowieso een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel, namelijk het remgeld (het bedrag dat overblijft na de tussenkomst van je mutualiteit).

  De ligdagprijs

    RECHTHEBBENDE MET VOORKEURTARIEF KIND, PERSOON TEN LATSE LANGDURIGE WERKLOZE (ALLEENSTAAND OF GEZINSHOOFD) EN ZIJN PERSOON TEN LASTE RECHTHEBBENDE MET PERSOON TEN LASTE EN HUN PERSONEN TEN LASTE ANDERE RECHTHEBBENDE
  1ste dag € 6,90 /dag € 34,17 /dag € 34,17 /dag € 46,69 /dag € 46,69 /dag
  Vanaf de 2de dag € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 19,42 /dag € 19,42 /dag
  Vanaf de 91ste dag € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 6,90 /dag € 19,42 /dag

   

  Als je geen ziekenfonds hebt, dan zal deze prijs veel hoger liggen. In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost €685,11 per dag. Uitzonderingen zijn: de palliatieve dienst (€725,44 per dag) en de dienst neurologie (€424,24 per dag).

  Je kamerkeuze

  Enkel als je een individuele kamer vraagt en ook krijgt, wordt er een kamersupplement aangerekend. Dat supplement bedraagt overal €70 per dag, behalve in de kraamkliniek. Daar betaal je €95 per dag.

  Voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer zal je dus geen kamersupplement moeten betalen.

  Kies je voor een tweepersoonskamer, maar kom je om welke reden dan ook op een eenpersoonskamer terecht (medische reden, geen vrije meerpersoonskamers...)? Dan zal je hetzelfde betalen als je zou betalen als wanneer je op een tweepersoonskamer terecht kwam.

  Let op: je kamerkeuze heeft ook een invloed op het ereloonsupplement dat je arts kan aanrekenen (zie hieronder).

  Forfaitaire kosten ten laste de patiënt

  Je krijgt zoals elke andere patiënt een aantal wettelijke, forfaitaire kosten aangerekend. Deze kosten zijn deel van je ziekenhuisfactuur, ook als je geen gebruik maakt van deze diensten. We sommen ze even op:

  • Een forfait klinische biologie. Dit forfait bedraagt €7,44 voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming betaalt niets.
  • Een forfait medische beeldvorming. Als gewoon verzekerde betaal je €6,20. Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, dan bedraagt het forfait €1,98.
  • Een forfait technische verstrekkingen. Per opname betaal je een forfait van €16,40 voor alle technische verstrekkingen. Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, betaal je hiervoor niets.
  • Een forfait geneesmiddelen. Per verblijfsdag betaal je €0,62 voor terugbetaalbare geneesmiddelen.

  2. De apotheekkosten

  Deze kosten omvatten geneesmiddelen, maar ook implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen etc. Deze kosten zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.

  Geneesmiddelen

  Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt, betaal je per opname een vast forfait. Weet dat er ook geneesmiddelen zijn waarvoor er geen tussenkomst is van je ziekenfonds. Je betaalt hiervoor enkel wat je verbruikt (het gaat om bijvoorbeeld slaapmiddelen, pijnstillers…).

  Opgelet! Heb je een akkoord van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds voor bepaalde geneesmiddelen die je thuis neemt? Breng dit attest dan mee op het ogenblik van opname. Zo blijf je tijdens je opname recht hebben op de terugbetaling van deze geneesmiddelen door het ziekenfonds. Zonder dit attest, of een kopie ervan, moeten wij deze kosten aan jou factureren.

  Para-farmaceutische producten

  Dit zijn verzorgingsproducten, verbanden, windels… die niet door het ziekenfonds worden vergoed en op jouw rekening komen.

  Implantaten en prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

  Ook bij deze producten is wettelijk bepaald of ze terugbetaald worden of niet. De kostprijs is afhankelijk van het type en de door de arts voorgeschreven materialen en producten.

  Vraag voor je operatie aan je arts wat de te verwachten kosten zijn.

  3. De honoraria en de ereloonsupplementen van zorgverleners

  Honoraria

  Elke erkende medische handeling heeft een wettelijk vastgelegd tarief (door het RIZIV): een honorarium. Artsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen kunnen zulke medische handelingen stellen en rekenen dus honoraria aan voor hun diensten.

  Honoraria kunnen deels of volledig ten laste van het ziekenfonds vallen. Je kan ze dus terugvinden op je factuur in de rubriek “ten laste van het ziekenfonds” of in de kolom “ten laste van de patiënt”.

  Als er honoraria in de kolom "ten laste van de patiënt" staan, dan spreken we ook van remgeld. Dit is het bedrag dat overblijft wanneer het ziekenfonds is tussengekomen. 

  Ereloonsupplementen

  Als je tijdens je verblijf kiest voor een éénpersoonskamer, rekenen onze artsen ereloonsupplementen (maximaal 150%) aan op de vaste honoraria. Deze ereloonsupplementen worden aangerekend door iedere arts die bij je ingreep of behandeling betrokken is, telkens voor zijn of haar gestelde medische handeling (bijvoorbeeld een anesthesist, een cardioloog...).

  Een concreet voorbeeld: stel, je ligt in een eenpersoonskamer en een arts voert een bepaalde medische handeling uit. Voor deze handeling werd een honorarium van €50 bepaald. De arts zal hiervoor, omdat je in een eenpersoonskamer ligt, een supplement aanrekenen. In dit voorbeeld kiezen we voor een supplement van 150%. Het totaalbedrag dat je op deze medische handeling betaalt is dus €125 euro (€50 honorarium + €75 ereloonsupplement). Je ziekenfonds zal in dit geval (gedeeltelijk of volledig) tussenkomen voor het aandeel waar een wettelijke terugbetaling voor bepaald is. In dit voorbeeld gaat het over die eerdergenoemde €50.

  Heb je een bijkomende hospitalisatieverzekering, dan is het mogelijk dat deze tussenkomt voor het bedrag waar het ziekenfonds niet voor tussenkomt. Is dit niet het geval? Dan valt dat bedrag ten laste van de patiënt.

  Bij onderstaande uitzonderingen kunnen geen ereloonsupplementen worden aangerekend:

  • Als de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist. De behandelende arts maakt hiervoor een attest op;
  • Bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
  • Bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorgen.

  De ereloonsupplementen bedragen maximaal 150%. In uitzonderlijke gevallen bedraagt het ereloonsupplement meer dan 150%, maar dan brengt de arts je hiervan op voorhand op de hoogte.

  4. Andere leveringen

  Dit zijn kosten voor leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsbanden en ander gipsmateriaal. Die kosten worden op de factuur beschreven en zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.

  5. Diverse kosten

  Verder kunnen er nog bijkomende kosten zijn zoals telefonie, pampers, vochtige doekjes… Als je hiervan gebruik maakt, zullen deze aangerekend worden. Een overzicht van de meest voorkomende diverse kosten kan je hier bekijken.

  6. Rooming-in

  Voor bepaalde patiënten bieden we de mogelijkheid aan 1 van de naasten om te overnachten op de kamer van de patiënt. Het gaat hierbij om volgende patiënten:

  • kinderen
  • patiënten met verlengde minderjarigheid
  • patiënten op de afdeling palliatieve zorgen
  • mama’s op de materniteit

  Per nacht wordt een kostprijs van €25 aangerekend. Moet de patiënt langer dan 5 nachten blijven, dan worden de extra nachten rooming-in niet aangerekend.

  In onze patiëntenkamers zijn er plooibedden beschikbaar waarop je zal kunnen slapen. Je kan gebruik maken van de patiëntenfaciliteiten. Ontbijt wordt voorzien.

  Tip: diverse mutualiteiten en hospitalisatieverzekeringen vergoeden een deel van de kosten verbonden aan rooming-in. Het loont dus de moeite je hierover te informeren.

  Rooming-in op de afdeling kindergeneeskunde

  Rooming-in op onze afdeling kindergeneeskunde is een recht van ieder kind en dus steeds mogelijk. Wel is het beperkt tot één persoon.

  Eventuele bijkomende kosten zijn afhankelijk van je specifieke wensen:

  • Kies je voor rooming-in, zonder vraag naar een eenpersoonskamer, dan betaal je geen supplementen. Je slaapt naast je kind in een versmald zetelbed.
  • Wanneer je een privékamer vraagt én je je kind wenst te vergezellen, dan slaap je in een zetelbed. Er wordt geen kamersupplement aangerekend. De artsen kunnen wél een ereloonsupplement vragen tot 150%.
  • Als je een privékamer vraagt en je je kind niet kan vergezellen, dan wordt er zowel een kamer- als een ereloonsupplement aangerekend.
  Afdrukken
 • Wie betaalt er welk deel?

  Een groot deel van je factuur wordt betaald door je ziekenfonds en/of je hospitalisatieverzekering. Daarnaast is het mogelijk dat je eveneens bepaalde supplementen die het ziekenfonds noch de verzekering betalen, zelf moet vergoeden.

  Ziekenfonds

  Als je een ziekenfonds hebt, zullen we indien wettelijk mogelijk, werken met een derdebetalersregeling. We sturen dan het deel van de factuur die je ziekenfonds op zich neemt rechtstreeks naar je ziekenfonds.

  Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, zal het remgeld lager zijn.

  Hospitalisatieverzekering

  Heb je een hospitalisatieverzekering? Neem dan zeker je polis grondig door, zo ben je goed op de hoogte van de kosten die je verzekering dekt. Weet dat de tussenkomst afhankelijk is van iedere individuele casus en verschilt van maatschappij tot maatschappij.

  Twijfel je? Dan neem je best rechtstreeks contact op met je maatschappij.

  Breng zeker alle nodige documenten mee, dan kunnen wij die opnemen in je dossier. We denken daarbij aan je verzekeringskaart, je polisnummer en het goedkeuringsformulier.

  Arbeidsongeval

  We maken de factuur voor het volledige bedrag over aan de verzekeringsinstelling van je werkgever als je ons volgende gegevens bezorgt binnen de 10 werkdagen:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mail van werkgever;
  • Naam en adres verzekeringsmaatschappij werkgever;
  • Polisnummer;
  • Dossiernummer;
  • Datum arbeidsongeval.

  Je kosten worden enkel gedekt door een arbeidsongevallenverzekering na aangifte en goedkeuring van het dossier. De overige kosten (onder andere kamer- en ereloonsupplementen) die niet gedekt worden door de arbeidsongevallenverzekering, kan je zelf nog aanbieden bij je eigen hospitalisatieverzekering.

  Sport-, school- of verkeersongeval

  Bij een sport-, school- of verkeersongeval worden de kosten aan jou gefactureerd. Deze factuur dient eerst door jou vereffend te worden. Vervolgens kan je aan je ziekenfonds een vordering vragen van de terugbetaalde medische kosten. De overige kosten moeten vergoed worden door de verzekering van de sport- of schoolinstelling, of door de verzekering van een eventuele tegenpartij. Hiervoor dien je zelf contact op te nemen met de betrokken instanties.

  Afdrukken
 • Ik heb nog bijkomende vragen, waar kan ik terecht?

  Heb je verder nog vragen over de kosten verbonden aan je verblijf? Neem dan in eerste instantie contact op met de dienst facturatie via facturatie@hhleuven.be of via 016 20 93 12 (elke weekdag van 8u30 tot 12u30). Ook je behandelende arts kan je meer informatie geven.

  Je kan verder ook terecht bij je ziekenfonds. Indien nodig kan je contact opnemen met de dienst patiëntenbegeleiding en met de ombudsdienst.

  Afdrukken