Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Betalingsvoorwaarden

Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis.

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na verzendingsdatum. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis krijg je een bijkomende administratiekost van 5 euro aangerekend. Bij het uitblijven van de betaling zal het verschuldigd bedrag worden verhoogd met een administratiekost van 15 euro, een schadebeding van 10%, verwijlintresten tegen de wettelijk bepaalde intrestvoet vanaf vervaldatum factuur en overgemaakt worden voor gerechtelijke invordering.

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Voor vragen in verband met de facturatie kan je contact opnemen met de dienst facturatie.