Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Geschiedenis en toekomst

Onze geschiedenis

Ons ziekenhuis is constant in beweging. Van bij de stichting in 1899 groeide het ziekenhuis in bedden en specialismen. Onderstaand overzicht illustreert de evolutie doorheen de jaren.

 • 1875: Zusters van de Congregatie van de H. Familie uit Eupen komen aan in Leuven
 • 1899: Opening van een kliniek met 16 kamers
 • 1922: Stichting van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van het H. Hart
 • 1943: Sint-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde start met tien leerlingen
 • 1952: Nieuwe kraamkliniek van 47 bedden geopend
 • 1967: Benoeming van leken in het administratief bestuur
 • 1973: Oprichting van een v.z.w. H. Hartziekenhuis
 • 1973: Eerstesteenlegging van het nieuwe centrale gebouw, een hoogbouwtype in L-vorm
 • 1975: Nieuw centraal laboratorium in gebruik genomen
 • 1978: Nieuwe kliniek voor chronisch zieken van 90 bedden geopend
 • 1980: Opening van het V gebouw met 96 bedden brengt het beddentotaal op 355
 • 1988: Beddenverminderingsoperatie, totale beddencapaciteit op 304 (waarvan 260 acute en 44 chronische bedden) en 25 RVT bedden
 • 1994: Naamwijziging in ‘Regionaal Ziekenhuis H. Hart’ Verplichte tweede beddenverminderingsoperati - Nieuw totaal: 287 acute bedden + 25 RVT-bedden - Beddenruil brengt evenwicht tussen de interne en heelkundige dienst
 • 1999: Vrijwillige beddenafbouw naar een totaal van 260 acute bedden en 25 RVT-bedden - Opening nieuwe eenheid Sp-palliatieve “De Brug” met 6 erkende bedden
 • 2003: Overdracht van de 25 RVT-bedden naar de RVT St.Bernardus te Bertem
 • 2004: Eerstesteenlegging in het kader van de bouw van het nieuwe ziekenhuis
 • 2007: Erkenning materniteit- en geriatriebedden
 • 2008: Ingebruikname nieuwbouw S-gebouw
 • 2009: Verbouwing bestaand B-gebouw
 • 2012: Verbouwing voormalig klooster tot administratief gebouw
 • 2013: Bouw van modulair gebouw als buffergebouw voor de afdelingen gelegen in de oude gebouwen aan de Naamsestraat
 • 2014: Ingebruikname van het nieuw gebouw O voor de afdeling neurologie, geriatrie, revalidatie, de materniteit en de verloskamer
 • 2016: De bouw van een nieuwe vleugel aan de dienst radiologie voor de installatie van de MRI op onze eigen ziekenhuissite.
 • 2017: Ons ziekenhuis ontvangt een internationaal kwaliteitslabel NIAZ Q-Mentum. De accreditatie volgde na een uitgebreide audit die plaatsvond van 3 tot 6 oktober 2017.
 • 2020: Oprichting van het ziekenhuisnetwerk Plexus waar ook ons ziekenhuis deel van uit maakt, samen met het UZ Leuven, Het RZ Tienen en het AZ Diest.
 • 2020: Gebouw C wordt afgebroken en maakt plaats voor de bouw van een nieuwe polikliniek. Aan de dienst spoed vangt de bouw aan van een nieuwe huisartsenwachtpost.
 • 2022: De huisartsenwachtpost van Oost-Vlaams-Brabant opent op onze site. Hier kunnen patiënten die dringend een huisarts nodig hebben na de consultatie-uren van hun eigen huisarts, tijdens weekends en op feestdagen terecht.
 • 2024: Verwachte opening van de nieuwe polikliniek

En de toekomst?

Het is ons doel om te blijven groeien. Daarom bouwen en verbouwen wij om tegemoet te komen aan de evoluerende geneeskunde enerzijds en de comfortvraag van onze patiënten anderzijds.

Tot eind 2023 bouwen we aan een polikliniek waar medische consultaties en kleine behandelingen of ingrepen zullen plaatsvinden.