Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Professionele samenwerkingen

We streven naar een zo ruim mogelijke invulling van de zorg voor de patiënt. Daarom beschikken we over een uitgebreid netwerk van samenwerkingsverbanden met andere actoren in de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, verwijzers, eerstelijnszorg en patiëntenorganisaties.

 • Patiëntenverenigingen, lotgenotenorganisaties en ondersteuningscentra

  We werken samen met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen om zo nog betere zorg en omkadering te bieden. Een medewerker van de afdeling waar je verblijft kan je de nodige informatie bezorgen over verenigingen die voor jou van waarde kunnen zijn. Meer informatie over die samenwerkingen vind je hier.

  Afdrukken
 • Samenwerking en kennisdeling met andere ziekenhuizen
  • Plexus: Ons ziekenhuis vormt samen met het UZ Leuven, AZ Diest en RZ Tienen een locoregionaal netwerk in Oost-Vlaams-Brabant. Het netwerk kreeg de naam Plexus, een medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat het ziekenhuisnetwerk wil zijn. De focus van Plexus ligt op kwaliteitsvolle zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt staat. Belangrijk daarbij is de continuïteit van zorg tussen de verschillende partners. Met een duurzaam samenwerkingsverband willen de betrokken ziekenhuizen een betere patiëntgerichte zorg krijgen door middel van innovatie, opleiding en kwaliteitsverbetering in de regio.
  • Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven: Dit is een samenwerkingsverband van Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management.
  • Oncologisch netwerk Vesalius: Dit netwerk bestaat uit 8 ziekenhuizen (RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, H.-Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel), AZ Jan Portaels (Vilvoorde), Imeldaziekenhuis (Bonheiden) en UZ Leuven) en wil de hoogkwalitatieve zorgverlening voor patiënten met kanker verder uitbouwen en verbeteren.
  • UZ Leuven anatomo-pathologie: De dienst pathologische ontleedkunde aan het UZ Leuven verwerkt en rapporteert alle stalen vanuit het RZ Heilig Hart Leuven. De dienst pathologische ontleedkunde van UZ Leuven kan dankzij deze samenwerking zijn expertise ten dienste stellen van een grotere doelgroep van patiënten in de Leuvense regio. Dit is zowel op klinisch als wetenschappelijk vlak een hefboom voor efficiëntere en betere zorg voor de patiënt.
  • Nexuzhealth: Ons ziekenhuis heeft een medisch samenwerkingsverband (nexuzhealth) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen inzake het beheer van dit digitaal patiëntendossier.
  Afdrukken
 • Eerstelijnsexpertise
  • Huisartsen: De huisarts is een spilfiguur in de zorg voor de patiënt. Een constructieve samenwerking is dan ook bepalend voor een goede zorg. Dit faciliteren we via regelmatig overleg en het betrekken van huisartsen in diverse werkgroepen. Medio 2022 zal de huisartsenkring Khobra zich vestigen op onze site in een nieuwe huisartsenwachtpost. 
  • Woon- en zorgcentra: In het kader van het geriatrisch zorgprogramma werden functionele overeenkomsten afgesloten met de omliggende rusthuizen en woon-zorgcentra.
  Afdrukken
 • Regionale (zorg-)initiatieven
  • Zorgzaam Leuven: Dit is een project van de stad Leuven rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Via diverse projecten streven we ernaar de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen via een intensere samenwerking van actoren betrokken in de zorg én met het oog op betere zorg én een betere levenskwaliteit.
  • Parelcoaching is er voor elke moeder die in Leuven bevalt en die tijdens de zwangerschap of na de geboorte extra zorg, begeleiding of opvolging nodig heeft die ze niet krijgt of vindt in het reguliere aanbod of waarvoor de drempel daartoe te groot is. 
  • Panal Panal vzw staat voor ondersteuning en optimale uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement Leuven. Panal vzw omvat twee structuren, elk met een specifieke opdracht: enerzijds het Netwerk en anderzijds de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE).
  • Leuven Mindgate is het samenwerkingsplatform waarmee Leuven zich op de kaart zet als kennis- en gezondheidsmetropool. 
  • Eerstelijnszones Demerland, Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid: Elke eerstelijnszone bestaat uit een regiogebonden groep van zorg- en hulpverleners. Denk hierbij aan huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… Ons ziekenhuis overlegt regelmatig met de zorgraden van elke eerstelijnszone in functie van een optimale samenwerking inzake zorgverstrekking binnen onze regio.
  Afdrukken