Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Medisch beleid

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven is een middelgroot ziekenhuis, gelegen in het centrum van de stad. Meer dan 110 artsen-specialisten en 700 verpleegkundigen, paramedici en ondersteunende personeelsleden leveren volledige specialistische basiszorg aan onze patiënten in nauwe samenwerking met de huisartsen.

We beschikken over een erkende spoedgevallendienst die jaarlijks meer dan 20.000 contacten noteert. Met meer dan 1300 bevallingen per jaar behoren onze kraamkliniek en neonatologie-pediatrie afdelingen bij de top van Vlaanderen.

We realiseren jaarlijks ongeveer 10.000 opnames, 20.000 dagopnames en 160.000 raadplegingen. Verder beschikken we over een goed uitgebouwd diagnostisch platform met o.a. SPECT-CT en MRI.

Door onze beperkte schaalgrootte en omdat we dat belangrijk vinden, leveren al onze medische diensten zorg op maat, persoonlijk en individueel. Met het nabij gelegen UZ Leuven hebben we door de jaren heen voor verschillende disciplines en zorgprogramma’s zeer hechte samenwerkingsverbanden uitgebouwd, hetgeen onze patiënten snelle en vertrouwde toegang geeft tot supraregionale referentiezorg. Deze samenwerking zal in de toekomst verder groeien.

Met onze Europees geaccrediteerde Unit voor Reproductieve Geneeskunde leveren wij supra-regionale referentie zorg. Een persoonlijke begeleiding aan patiënten en hun naasten bij het einde van het leven is gegarandeerd binnen onze Palliatieve afdeling.

Onze deelname aan het pilootproject van FlaQuM en ons lidmaatschap van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (www.vznkul.be) staan garant voor optimalisatie van zorgkwaliteit en de kwaliteit van de ziekenhuisbedrijfsvoering. Dat vinden we belangrijk en daar werken we elke dag aan.

In de toekomst willen we efficiënte en persoonlijke specialistische zorg blijven aanbieden binnen Plexus, het zorgnetwerk Oost Vlaams-Brabant, met naadloze overgang naar eerste en derde lijn. Hiervoor willen wij investeren in innovatieve samenwerkingen met alle zorgpartners, transparante maar veilige digitalisatie van zorg en uitstekende artsen-specialisten en medewerkers binnen een up-to-date infrastructuur.