Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Echografie

Deze techniek gebruikt hoogfrequente geluidsgolven (dus geen Röntgenstralen) om beelden van het lichaam te verkrijgen. Deze geluidsgolven worden door verschillende weefsels en organen gereflecteerd en dit signaal wordt omgezet in beelden. Aangezien deze golven zich niet doorheen de lucht verspreiden, worden we niet alleen gestoord door bijvoorbeeld lucht in de darmen, maar is het ook nodig om de sonde (zender en ontvanger) volledig tegenaan het lichaam te brengen zonder tussenliggende lucht. Om een goede geleiding van de geluidsgolven tussen de echografiesonde en de huid te bekomen wordt er een gel op de huid aangebracht. Deze gel is gewoon een waterige substantie en kan makkelijk afgewassen worden. Het maakt geen blijvende vlekken.
Er zijn geen neveneffecten aan deze techniek.

Men kan buikorganen onderzoeken, maar ook de oppervlakkige weefsels zoals in de huid, bloedvaten en rond de gewrichten.
Aanvullend kan een doppler onderzoek (bloedflow meting) worden uitgevoerd. Hierbij wordt de frequentie van het geluid veranderd als deze een bewegend object (bloedcellen) tegenkomt. We gebruiken dit om de beweging van het bloed te beoordelen en zo versnelling aan vernauwingen of vertraging/stop aan een verstopping. Deze bloeddoorstroming zal je tijdens het onderzoek horen als een blazend geluid.

Voorbereiding

Draag comfortabele kleding zodat je de te onderzoeken regio gemakkelijk kan vrij maken.
Voor een onderzoek van de bovenbuik zal men je vragen nuchter te zijn (4 uur) en voor een onderzoek van de onderbuik gebruikt de radioloog een volle blaas. Eventueel zal je gevraagd worden om nog enkele bekers water extra te drinken voor het onderzoek om de blaas te vullen.
Meestal wordt u op de rug gepositioneerd. De radioloog zal gel aanbrengen op het lichaam en met de sonde over het te onderzoeken lichaamsdeel glijden. Je kan wat druk ervaren als dit een pijnlijke regio betreft.
Na het onderzoek kan je de gel verwijderen en je aankleden. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 10 minuten. Je kan je gewone activiteiten hervatten.